Požadovaná data

V souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pro zpracování osobních údajů a ohledně volného oběhu těchto údajů má S.C. CESIRO TRADING S.R.L. povinnost spravovat v bezpečných podmínkách a pouze pro stanovené účely osobní údaje, které nám poskytnete.

Web cesiro.cz provozuje S.C. CESIRO TRADING S.R.L., se sídlem v MUN. ALBA IULIA, STR. THEODOR PALLADY, Č. 5, zapsaná v živnostenském rejstříku pod číslem J01/685/2017.

SC CESIRO TRADING S.R.L. je provozovatelem osobních údajů, které nám (subjekt údajů) předáváte.

Proč potřebujeme data

Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom vám mohli poskytovat Služby pro následující účely:

Zpracovat objednávku a dodat požadované produkty a služby;
K hodnocení produktů a služeb, které poskytujeme;
Abychom vám umožnili přístup k funkcím webu jako registrovanému uživateli;
Pro správu webu
Analyzovat a zlepšovat webové stránky, obchodní nabídku a reklamu, kterou provádíme;
Abychom vám nabídli možnost zúčastnit se soutěží, propagačních akcí;
Zasílat vám nekomerční nebo administrativní zprávy (týkající se změn webu, uživatelského účtu atd.);
Abychom vám zasílali nabídky, propagační akce, reklamu a marketingová sdělení týkající se činnosti cesiro.cz, pokud jste v tomto ohledu vyjádřili svůj souhlas.
Co s daty uděláme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v sídle společnosti. Hostování a ukládání vašich dat probíhá na území Rumunska.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, se kterými jsme v partnerství, ale pouze na základě závazku mlčenlivosti od nich a pouze pro účely uvedené v tomto dokumentu. Informace požadované v případě online plateb spadají pod podmínky použití zpracovatelů plateb a S.C. CESIRO TRADING S.R.L. nebude vyžadovat ani ukládat žádné podrobnosti týkající se vaší karty.

Informace zveřejníme, pokud je to oprávněné, abychom chránili před podvody, bránili svá práva nebo majetek. Můžeme také potřebovat zveřejnit vaše údaje, abychom vyhověli naší zákonné povinnosti reagovat na zákonné žádosti úřadů. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny pouze tehdy, pokud se v dobré víře domníváme, že jsme povinni tak učinit v souladu se zákonem.

Jak dlouho data uchováváme

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak nám to ukládá zákon. Pokud neexistuje žádný zákonný požadavek, uložíme je pouze po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vám mohli nabízet naše služby. Na základě žádosti zaslané S.C. CESIRO TRADING S.R.L. e-mailem na adresu office@cesiro.cz nebo pomocí možností dostupných v uživatelském účtu na webu nás můžete požádat o zrušení uživatelského účtu a vymazání nebo anonymizaci údajů.

Veškeré osobní údaje, které uchováváme, budeme uchovávat pro marketingové účely, dokud nám neoznámíte, že si již nepřejete tyto informace dostávat.

Jaká jsou vaše práva

Pokud se domníváte, že některé z vašich osobních údajů, které uchováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, máte možnost požádat o konzultaci, opravu nebo vymazání těchto informací. V tomto ohledu nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese office@cesiro.cz.

Pokud si chcete stěžovat na způsob, jakým jsme spravovali vaše údaje, kontaktujte nás e-mailem na adrese office@cesiro.cz. Vaši stížnost prověříme a budeme s vámi problém řešit.